TRE TRÚC KHẢI HOÀN

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRE TRÚC XUÂN LAI – GIA BÌNH – BẮC NINH

Địa chỉ xưởng sản xuất:            

  • Cơ sở 1: Xóm 3 làng nghề Tre Trúc – Xuân Lai – Gia Bình – Bắc Ninh
  • Cơ sở 2: Đường bờ mương làng nghề truyền thống – Tre trúc Xuân Lai – Gia Bình – Bắc Ninh

Hotline: 0904 453 943 – 088 9659 008

Email: xuanlaigarden@gmail.com

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

  • BIDV chi nhánh Gia Bình – Bắc Ninh
  • Chủ Tk : Nguyễn Văn Hoàn 
  • Số Tk : 4321.000.116.4925